Odamızda kayıtlı firmaların en son ortaklarını ve hisse miktarlarını gösterir belgedir.

• Sözle Talep Edilir.

• Ücrete tabi değildir.

• Müracaat yeri BATSO Sicil Müdürlüğüdür.