Takograf Cihazı: Karayolu araçlarının hareketinin ve sürücülerinin belli çalışma sürelerinin detaylarını otomatik veya yarı otomatik olarak göstermek ve kaydetmek için karayoluyla taşımacılık yapan araçlara monte edilmesi tasarlanan kayıt cihazıdır.

 

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM-AEK) “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Araç Mürettebatının Çalışmasıyla ilgili Avrupa Anlaşması (AETR)” nın 13. maddesi uyarınca, 2013 yılı sonuna kadar yalnızca uluslararası yük ve yolcu taşımacılığı yapan firmaların alması zorunluyken 2014 yılı itibariyle yurtiçinde yük taşımaya mahsus ticari olarak tescil edilmiş, azami yüklü ağırlı 3.500 üzeri araçlar ile yolcu nakli yapan sürücü dahil dokuz ve daha fazla taşıma kapasitesi olan araç sürücüleri için sayısal takograf kartı zorunlu hale getirilmiştir.

  

TAKOGRAF CİHAZI

-Araç kullanım sürelerini denetler.

-Araç hızını denetler.

-Kanunun belirttiği sınırlar içinde aracın kullanımını denetler.

-Denetlediği kayıtları hafızasında tutar.

-Hafızasındaki kayıtları grafik veya yazılı rapor olarak verir.

  

SÜRÜCÜ KARTI TANIMI
Belirli bir sürücüye verilen takograf kartıdır. Sürücü kartı sürücüyü tanıtır ve sürücü faaliyeti verisinin hafızaya alınmasına yarar.

  

ŞİRKET KARTI TANIMI
Takograf cihazı takılı araç sahiplerine veya hamillerine verilen bir takograf kartıdır.

Şirketi tanıtır ve şirket tarafından kilitlenen veya herhangi bir şirket tarafından kilitlenmeyen takograf cihazında hafızaya alınan verinin görüntülenmesini, yüklenmesini ve yazdırılmasını sağlar.

SERVİS KARTI TANIMI

Bir takograf cihazı imalatçısına, bir araç imalatçısına veya servis ve montajcıya ülkenin yetkili kuruluşları tarafından verilen bir takograf kartıdır. Servis kartı kart hamilini tanıtır ve takograf cihazının testini, kalibrasyonunu ve/veya indirilmesini sağlar.

  

SÜRÜCÜ KARTI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

• Banka dekontu
• Sürücü belgesinin aslı ve fotokopisi
• Nüfus cüzdanınızın aslı ve fotokopisi
• Biyometrik fotoğraf (3.5 x 4.5 boyutlarında)

• SRC Belgesi aslı ve fotokopisi

  

SERVİS KARTI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

• İmza Sirküleri aslı ve fotokopisi (Aslı kontrol edildikten sonra geri verilecektir.)
• Vekaletname aslı ve fotokopisi (İmza sirkülerinde servis yetkilisinin adı geçmiyorsa vekaletname talep edilir.)
• Oda Kayıt Belgesi aslı
• Vergi Levhası fotokopisi
• Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan Servis Yetki Belgesi fotokopisi
• Dekont
• Başvuruyu imzalayacak kişinin Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
• Servis Kaşesi

  

ŞİRKET KARTI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

• İmza Sirküleri aslı ve fotokopisi (Aslı kontrol edildikten sonra geri verilecektir.)
• Vekaletname aslı ve fotokopisi (İmza sirkülerinde şirket yetkilisinin adı geçmiyorsa vekaletname talep edilir.)
• Oda Kayıt Belgesi aslı
• Vergi Levhası fotokopisi
• 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu Uyarınca alınan Yetki Belgesi fotokopisi
• Dekont
• Başvuruyu imzalayacak kişinin Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
• Şirket Kaşesi

  

Firmanın, önce, internet üzerinden (https://staum.tobb.org.tr adresinden) ön başvurusunu yapması, ön başvuru esnasında kaydet butonuna bastığında sistem tarafından kendisine verilen ödeme numarası ile T.C Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı hesabına Vakıfbank’a takograf kartı ödemesini yapması ve kart türüne göre yukarıda sayılan belgeler ile birlikte Odamıza başvurması gerekmektedir.

 

Başvurular sürücü kartı için şahsen, servis kartı ve şirket kartı için şirket yetkilisi tarafından yapılır. Kart teslimi için ise, eğer başvuru esnasında, “3. kişiye teslim alanına” 3. bir kişinin adı ve soyadı yazılmışsa, bu 3. kişi de kartı teslim alabilir.


Detaylı bilgi için;

BATMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Telefon : (0 488)  213 12 45 DAHİLİ(1151 -1157)