Ana Sözleşme Tadili

 

GEREKLİ EVRAKLAR

 1) Dilekçe

2) Noter onaylı Kooperatif Yönetim Kurulu Ana Sözleşme Tadil Kararı (Noter onaylı 1 asıl)          

3) Ana Sözleşme tadil metni (1 asıl )

4) Ana sözleşme tadiline ait bakanlık izin yazısı ( 1 asıl)

5) Genel kurul toplantı tutanağı noter tasdikli (TTK 64/4 – 375/f  ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı) (1 asıl - 1 fotokopi)

6) Genel kurula üyelerin davet edildiği elden tebliğ tutanağı, posta ile yapılan tebliğ, gazete ilanı vs.

7) Hazır Bulunanlar Listesi ( 1 asıl)

8) Bakanlık temsilcisi atama yazısı ( 1 asıl)

9) Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış gündem kararı (1 fotokopi)

10) Genel kurulda yönetim kurulu seçimi var ise yönetim kurulu görev taksimi ve kooperatifin temsil ve ilzamının ne şekilde olacağına dair yönetim kurulu kararı- Örnek karar ekli (1 asıl -1 fotokopi)

11) Yönetim Kuruluna seçilen üyelerinin unvan altında noterce düzenlenmiş İmza beyannameleri (1 asıl)

 

Yetkili Personel:  

ADI SOYADI GÖREVİ  KURUM NUMARASI DAHİLİ 
NEŞE ERPOLAT T.SİCİL MÜDÜRÜ 04882131245 1125
DOĞAN DEMİR T.SİCİL MÜDÜR YARDIMCISI 04882131245 1123
ABDULLAH SEVİM T.SİCİL MEMURU 04882131245 1122