Şube Kapanış

 

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Dilekçe

2) Noter onaylı Anonim Şirket Yönetim Kurulu Şube Kapanış Kararı (1 Asıl - 1 Fotokopi)

3) Merkezi başka bir Sicil Müdürlüğünde ise şube kapanış kararını imzalayan yönetim kurulu üyelerinin seçiminin ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi fotokopisi

 

Yetkili Personel:

Adı Soyadı Ünvanı   Dahili No Direkt No
Neşe ERPOLAT Ticaret Sicili Müdür Yardımcısı   20 0 488 213 12 45
Abdullah SEVİM Ticaret Sicili Memuru   13 0 488 213 12 45