Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünün meydana gelen deprem felaketi nedeniyle yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin ertelenmesi konulu genel yazısı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi rica ederiz

http://www.batso.org.tr/dosya/DEPREM TEDBİRLERİ.pdf