Sayın İlgili,

 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan alınan yazıda, ülkemizde 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremler nedeniyle, bölgedeki yardım faaliyetlerinde kullanılan taşıtların sürücülerinin, durumun aciliyetinden dolayı Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması’nda (AETR) belirtilen sürüş ve dinlenme saatleri gerekliliklerine uymama durumlarının söz konusu olabileceği bildirilmiştir. 

 Bu çerçevede; AETR'ye taraf olan ülkelerin takograf kontrollerinde Türk taşıtlarına olağanüstü halin sona ereceği 8/5/2023 tarihine kadar geçici bir muafiyet sağlamalarını teminen, Bakanlık tarafından Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM-AEK) ve Uluslararası Ulaştırma Forumu (ITF) nezdinde girişimlerde bulunulmuştur.

 Bununla birlikte; uluslararası karayolu taşımacılığı yapan sürücülerin yurtdışındaki denetimlerde mağduriyet yaşamamaları adına taşımacıların ve sürücülerin AETR kapsamında izlemesinde fayda görülen adımlara ilişkin Bakanlık tarafından hazırlanan bilgi notuna https://paylasim.tobb.org.tr/portal/tr/l/e/0f2b1264-fc3b-48e3-ad36-c02f5e6864ae/a45c0a26-e630-484f-9225-85ffaff7c993 linkinden ulaşılabilmektedir. 

 Bilgilerinizi ve deprem bölgesindeki yardım faaliyetlerinde görev alan uluslararası taşımacılıkla iştigal eden sürücülerimizin ve firmalarımızın konuya ilişkin bilgilendirilmesi hususunda desteğinizi bekler, teşekkür ederiz.

 Saygılarımızla, TOBB STAUM