Rabat Büyükelçiliğimize "Field Attitude" tarafından gönderilen bir yazıya atfen, 07-09 Haziran 2022 tarihleri arasında Kazablanka şehrinde "7e Edition du Salon International des Technologies de l'Eau et de l'Assainissement (SITeau 7) - 7. Uluslararası Su ve Sanitasyon Teknolojileri Fuarı"nın düzenleneceği ve söz konusu Fuar çerçevesinde,  Su, sanitasyon ve enerji mesleklerine ilişkin sergi alanının olduğu, (Burada Start-up'lara ayrılmış özel bir alan da olacağı),  Fas Su Koalisyonu "COALMA" ile ortaklaşa "Su, Topraklar ve Sürdürülebilirlik" temalı üst düzey bir uluslararası konferans yapılacağı,  Deneyim alışverişi ve aktarımı için "gençler" ve "yaşlılar"ı bir araya getirerek "kuşaklar arası" bir diyalog oluşturulacağı,  SITeau ile birlikte düzenlenen suyun yasal ve kurumsal boyutlarına yönelik eğitimler yapılacağı,  B2B toplantıları (istek üzerine) etkinliklerinin düzenleneceği bildirilmektedir. Yazı ekinde iletilen Fuarın sunumunda, düzenlenecek ilgili Fuara katılmak isteyen firmaların "https://fieldattitude.com/siteau7/inscription/" sitesi üzerinden başvuru yapmasının mümkün olduğu belirtilmektedir.