İlgi (a)'da kayıtlı yazımızda özetle, 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca yapılacak geri verme ve kaldırma başvuruları kapsamında, Gümrük Yönetmeliğinin 502 nci maddesi uyarınca ibrazı gereken ve anılan Yönetmeliğin 78 no.lu ekinde yer alan Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formu ve Form eki belgelerin elektronik ortamda ibraz edilebildiği Geri Verme - Kaldırma Talep Yönetimi Sisteminin devreye alındığı, anılan sisteme BİLGE Sistemi kullanıcı adı ve şifresi ile erişim sağlanabileceği; İlgi (b)’de kayıtlı yazımızda ise, 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca gerçekleştirilen gümrük işlemlerinden kaynaklı vergi ve ceza borçlarının yükümlüler tarafından elektronik ortamda görüntülenebilmesini sağlamak üzere Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sisteminin devreye alındığı, Bakanlığımız web sayfasında yer alan “https://www.ticaret.gov.tr/uygulamalar” adresi üzerindeki “Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi” bağlantısı yardımıyla BİLGE sistemi kullanıcı adı ve şifresi ya da “e-devlet şifresi” ile Sisteme erişimin mümkün bulunduğu belirtilmiştir. Konuyla ilgili olarak; Bakanlığımız ve TÜRKSAT tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, yukarıda adı geçen sistemlerin e-Devlet Platformuna entegrasyonu tamamlanmıştır. Bu itibarla, ilgi yazılarımız konusu, Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi ve Geri Verme veya Kaldırma Talep Yönetimi Sistemine 19.04.2022 tarihi itibariyle e-Devlet Kapısı üzerinden erişim sağlanması mümkün olup söz konusu hizmetlere ilişkin erişim adresleri aşağıda yer almaktadır.

Hizmet Adı: Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama 

Hizmet Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/gumruk-vergi-ve-ceza-borcu-sorgulama-6490 

Hizmet Adı: Gümrük Geri Verme Kaldırma Başvuru Sistemi 

Hizmet Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/gumruk-geri-verme-kaldirma-basvuru-sistemi-6491