İlgi (b) Yönetmeliğin 62 nci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında ilgi (c) yazı ile "Mesleki Eğitim Merkezi Ustalık Telafi Programı" başlatılmış olup söz konusu programa sektörün talepleri doğrultusunda Bakanlığımız ile sektör işbirliğinde devam edileceği ilgi (ç) yazı ile duyurulmuştur. Bakanlığımızca yapılan değerlendirme sonucunda mesleki eğitim merkezi ustalık telafi programlarına, 1- Çalışan sayısı 50 ve üzerinde olan işletmelere, bulundukları il/ilçenin milli eğitim müdürlükleri ile ekte örneği yer alan protokolü imzalamaları halinde sürekli, 2- 50 den az çalışanı olan işletmelere ise protokol imzalamaksızın 30 Aralık 2022 tarihine kadar, öğrenci kaydı yapılabilecektir.