Türk Eximbank, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş., Türkiye’nin tek resmi ihracat destek kuruluşu olup Ticaret Bakanlığı’na bağlı bir kamu kurumudur.

Türk Eximbank’ın amacı; ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması, girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ve yurtdışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence sağlanması, yurtdışında yapılacak yatırımlar ile ihracat amacına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesidir.

Türk Eximbank; Kredi, Sigorta ve Garanti hizmetleriyle ihracatçılarımızı desteklemektedir.


Yurt içinde ihracatçılarımıza kısa ve uzun vadeli işletme sermayesi kredileri ile birlikte (inşaat/arsa/arazi hariç) sabit sermaye yatırımlarının finansmanında uygun maliyetli orta ve uzun vadeli kredi desteği sağlanmaktadır. Türk Eximbank kredilerinden doğrudan Bankamız üzerinden ve/veya ticari bankalar aracılığıyla da faydalanabilirsiniz.


Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası ile ihracatçılarımızın yurt dışı satışlarından doğan alacakları ticari ve politik risklere karşı sigorta kapsamına alınarak tahsilat riskinden arındırılmaktadır. Alacak sigortası ile ihracatçılarımızın Bankamız tarafından kapsama alınan ülkelerdeki alıcılara yapacağı 360 güne kadar vadeli tüm ihracatı, alıcı firmalara tahsis edilen limitler çerçevesinde sigortalanmaktadır.

Ozan AKDAŞCİ

Diyarbakır Şube Müdürlüğü – Uzman

Telefon  : +90 850 280 41 47

E - Posta : oakdasci@eximbank.gov.tr 

DiyarbakirSube@eximbank.gov.tr

Adres     :  Karacadağ Kalkınma Ajansı Hizmet Binası   Fırat Mahallesi Urfa Bulvarı No:142 Kayapınar-Diyarbakır