Ticaret Bakanlığı'nın ilgide kayıtlı yazısı ile, Houston Ticaret Ataşeliğinden alınan bir yazıya atfen, son dönemlerde ABD'de veri hırsızlığının çok yaygınlaştığı, özellikle alıcı ya da satıcı firmaların elektronik posta kutularına sızılarak, iki taraf arasındaki yazışma geçmişinin de kopyalandığı ve son e-postanın sanki önceki yazışmaların devamıymış gibi gösterildiği, elektronik posta adreslerinde de firma isimlerinin çok küçük farklarla kopyalanarak e-posta adreslerinin oluşturulduğu, bu tarz bir çok yazışmayla ilgili olarak Houston Ataşeliğine intikal eden durumlar olduğu bildirilmektedir. Yazıda devamla, bu tür e-postalarda dikkat çeken hususun ödeme aşamasında banka bilgisinde değişiklik olduğu şeklinde bir mesajın iletilmesi olduğu, veri hırsızlığı yapan kişilerin önceki tüm yazışmaları da ekledikleri, çoğu zaman alıcı firmanın e-posta adresini ve adres sahibi kişinin adını dahi kullanarak ödemeyi yapacak olan kişiye ilettikleri e-posta mesajlarında banka bilgisi değişikliği ya da hesap bilgisi değişikliği olduğunu belirterek ödemenin yapılması için doğrudan kendi hesap numaralarını verdikleri ifade edilmektedir. Ayrıca, ABD bankacılık sisteminde de doğrudan bir hesaba yapılan ödemenin durdurulmasının çok zor ya da mümkün olamadığı, hukuki süreçlerin de uzun ve çok maliyetli olduğu, böyle bir durumun fark edilmesini müteakip ivedi bir şekilde ödeme yapılan banka tarafından alıcı bankaya swift mesajının iletilmesi ve aynı zamanda adli makamlara konunun intikal ettirilerek muhatap ülke makamlarına başvurulması gerektiği belirtilmektedir. Öte yandan konunun sadece ülkemizde adli makamların girişimine bırakılmayarak muhatap ülkede de bir avukat vasıtasıyla adli sürecin başlatılmasının önemli olduğu bildirilmektedir.