Önceki yıllarda mesleki eğitim merkezlerinden kalfalık ve ustalık belgesi almış olanlar ile halen

mesleki eğitim merkezlerinde öğrenim gören ve diploma programına dahil olmayan öğrencilerin de

diploma sahibi olabilmeleri amacıyla ilgi (a) yazı ile "Mesleki Eğitim Merkezi Diploma Telafi Programı"

başlatılmıştır.

İlgi (a) yazının onikinci maddesinde; "Telafi eğitimi uygulamasında, her bir dersin toplam ders

saatinin 1/6'sın dan fazla devam etmeyen öğrenciler o dersten başarısız sayılacaklardır" onüçüncü

maddesinde ise; "Telafi eğitimleri ders yılı başında başlatılacak olup öğrenci kayıt işlemleri de bu tarihe

kadar tamamlanacaktır. Ancak bu tarihten sonra yapılan kayıtlar devamsızlık süresinden

değerlendirilecektir" ifadeleri yer almaktadır.

Bu kapsamda; 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında "Mesleki Eğitim Merkezi Diploma Telafi

Programı" 6 Eylül 2020 tarihinde başlatılmış olup devamsızlık süresi olan 6 hafta sonunda 15 Ekim 2020

tarihinde kayıtlar sona ermiştir.

Ancak, Genel Müdürlüğümüze kayıt tarihinin uzatılması yönünde talepler gelmektedir.

Bu kapsamda; "Mesleki Eğitim Merkezi Diploma Telafi Programı"na son kayıt tarihi, 31 Aralık

2021 mesai bitimi olacak şekilde uzatılmıştır.