Ticaret Bakanlığı'nın ilgide kayıtlı yazısı ile, COVID-19 salgınının, tüm dünyadaki büyükelçiliklerin ve

konsoloslukların rutin vize hizmetlerine devam edebilme kapasitelerini etkilemekte olduğu, vize süreçlerinde

sıkıntılar yaşandığı ve vize alma süreçlerinin yavaş ilerlediği belirtilmektedir. Bu kapsamda, özellikle ABD

Ankara Büyükelçiliği ve ülkemizde bulunan ABD Konsolosluklarınca bir süredir vize işlemlerinin uzaktan

yürütülmesi ve çalışılan personelin sayısında yaşanan azalmaların da etkisiyle randevu saatlerinin daha az

olacak şekilde düzenlendiği, vize işlemlerinin yavaşlatıldığı, vize randevularının ileri bir tarihe (bazı

durumlarda 8-10 ay) verildiği bildirilmektedir.

Ayrıca, özellikle fuar katılımları/ziyaretleri kapsamında Odalarımızdan, Ticaret Bakanlığı'na iletilen yazılarda

ABD Ankara Büyükelçiliği ve ülkemizde bulunan ABD Konsolosluklarınca verilen randevu tarihlerinin öne

çekilmesi ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı tarafından girişimlerde bulunulmasının talep edildiği ifade

edilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu problemin aşılabilmesini teminen Dışişleri Bakanlığı'na taleplerin iletildiği,

Dışişleri Bakanlığı'ndan 13 Aralık 2021 tarihinde alınan cevabi e-posta mesajında, ABD'nin İstanbul

Başkonsolosluğu'ndan alınan bilgiye atıfla Başkonsolosluğun hızlandırılmış bir randevu sağlayamayacağının

belirtildiği eğer başvuru sahipleri çevrimiçi sistem üzerinden resmi olarak acil bir randevu talep ederlerse,

başvuru sahiplerinin seyahatin amacı ve etkisi hakkında daha fazla destekleyici bilgi verme fırsatına sahip

olacakları bildirilmektedir.

Bu itibarla, vize taleplerine ilişkin başvuru sahiplerinin ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na çevrimiçi sistem

üzerinden yukarıda bahsedildiği şekilde başvuru yapmalarında fayda görüldüğü ifade edilmektedir.