TÜBİTAK'tan Birliğimize iletilen yazıda Avrupa Komisyonu'nun, şehirleri "2030 yılına kadar 100 Karbonsuz ve Akıllı Şehir" Misyonu'na katılmaya davet ettiği, bu kapsamda 25 Kasım 2021 tarihinde bir niyet beyanı çağrısı başlattığı ifade edilmektedir. Misyon'un hedefleri, 2030 yılına kadar karbonsuz ve akıllı 100 Avrupa şehrine ulaşmak ve bu şehirlerin diğer tüm Avrupa şehirlerinin 2050 yılına kadar aynı rotayı izlemesini sağlamak için deney ve yenilik merkezleri olarak hareket etmelerini sağlamaktır. Misyona katılmak, seçilen şehirleri Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın bir parçası olarak karbonsuz olmaya geçiş sürecinin ön saflarına yerleştirecektir. İklim değişikliğine karşı mücadele, gerekli çözümlerin etkin kullanımına dönüştükçe, şehirler de karbonsuz olma hedeflerine ulaşmada politikaların ilk uygulayıcıları konumunda olacaklardır. Bu sürecin vatandaşlara, daha az hava ve gürültü kirliliği, daha az trafik, daha az enerji tüketimi ve daha sağlıklı yaşam için bir çok faydası olacaktır. Bu kapsamda şehirlerden, niyet beyanında bulunmaları, karbonsuz şehir olma hedeflerine ilişkin mevcut durumları, devam eden çalışmaları ve gelecek planları hakkında bilgiler sunmaları beklenmektedir. İlgili temsilciler, Çağrı'ya https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CNC-Pre-Registration adresinden kayıt olabilmektedirler. Başvuru için son tarih 31 Ocak 2022'dir. Bağımsız uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmenin ardından Komisyon, başarılı bulunan şehirlerin listesini Nisan 2022 tarihine kadar açıklayacaktır. Misyona katılan şehirler, yerel paydaşlar ve vatandaşlarla birlikte oluşturulacak bir "İklim Şehir Sözleşmesi" hazırlayacak ve uygulayacaklardır. Söz konusu misyonun sağlayacağı faydalar ve detaylı bilgiye https://ec.europa.eu/info/news/commissioninvites-cities-express-their-interest-become-part-european-mission-100-climate-neutral-and-smart-cities2030-2021-nov-25_en adresinden ulaşılabilmektedir