Erbil Gümrük Ataşeliğimizden alınan bir yazıda, - IKBY (Irak) gümrük yetkilileri ile yapılan görüşmelerden mevsimlik koruma kapsamında olan "elma, kuru soğan, üzüm, taze fasulye, kabak ve taze börülce" cinsi ürünler üzerindeki ek vergi uygulamasının sona erdiğinin öğrenildiği, - IKBY Ticaret ve Sanayi Bakanlığından rutin bir bürokratik işlemle ön izin alınmasını müteakip ton başına olağan ithalat vergisini ödemek suretiyle mezkur ürünlerin Irak'a ithalatının mümkün hale geldiğinin değerlendirildiği, - Bununla birlikte, 1-2 Tır gibi çok büyük olmayan sevkiyatlar bakımından mezkur ürünler için Bakanlığımızdan ön izin almadan da İbrahim Halil gümrüğünden ithalatına izin verilebileceğinin, ancak ön izin alınmadan yapılacak ithalatlarda olağan vergiye ek olarak yaklaşık %25 oranında ilave vergi uygulanacağının öğrenildiği, - Diğer taraftan, 15 Kasım 2021 tarihi itibarıyla koruma süresi dolması beklenen "taze sofralık patates" cinsi ürün üzerindeki koruma süresinin şimdilik 15 Aralık 2021 tarihine kadar uzatıldığı kaydedilmektedir.