BİLGE sisteminde yer alan gümrük beyannamesi tescil sıra numarasının 8 haneli olarak yeniden düzenleneceği bildirilmektedir. Yazıda, bu düzenlemenin 4 Aralık 2021 Cumartesi saat 12:00-15:00 arasında yapılacağı belirtilmiştir.

Bilindiği üzere, “Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Beyannamesi (Detaylı Beyan)” düzenlenerek yapılan yazılı gümrük beyanı, tüm gümrük işlemlerinin gerçek zamanlı olarak bilgisayar ortamında yürütülmesini sağlayan BİLGE sistemi üzerinden elektronik olarak yapılmakta olup, BİLGE sistemine kaydedilen gümrük beyannamesine sistem tarafından değişmez bir tescil numarası verilmektedir. Bu numara, içinde bulunan yılın son iki hanesini, gümrük idaresinin kodunu, yapılan işlemin ithalat (IM) veya ihracat (EX) olarak türünü ve tescil sıra numarasını içermektedir. Başlangıçta 6 haneli olarak belirlenen tescil sıra numarasının, son dönemde artan ihracat işlemleri sayısına bağlı olarak yetersiz kalacağı değerlendirilmiş ve 8 haneli olarak yeniden düzenlenmesi ihtiyacı hasıl olmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Beyannamesi (Detaylı Beyan), Tescil Numarası sıra sayısı için yapılacak format düzenlemesi hakkında Genel Notasyon 

YILIN SON 2 HANESİ / GÜMRÜK KODU / REJİM TİPİ / SIRA NUMARASI 

Örnek Olarak; 

Tescil Numarasının Mevcut Formatı        21067777EX123456 

Yapılacak Düzenleme Sonrası Formatı    21067777EX12345678