Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yakın geçmişte TIR Sözleşmesine katılmış olup, bu sayede TIR Karnesi kapsamında BAE hareket ve varışlı taşımalar yapılması imkânı sağlanmıştır. BAE'den Türkiye'ye TIR Karnesi kapsamında yapılan ilk taşıma işlemi gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. Söz konusu taşıma, Basra Körfezi üzerinden geçilen bir denizyolu etabının da bulunması nedeniyle intermodal taşıma niteliğine sahiptir. Araç BAE'nin Ras al Khaima kentinden hareket ederek İran'a geçmiş, ülkemize Gürbulak sınır kapısından giriş yaparak varış noktası olan İskenderun'a ulaşmıştır. Kat edilen güzergâh, zaman ve maliyet açısından büyük faydalar sağlamaktadır. Körfez bölgesinden ülkemize ortalama 21 gün süren denizyolu seferlerine kıyasen teslim süresini 6 ila 8 güne düşürecek ve aynı zamanda dünya genelinde yaşanan konteyner kısıtlılığının yarattığı maliyet artışı ve teslimatta gecikme sorunundan kaçınılmasını da sağlayabilecektir. BAE ile karşılıklı ticaretimizin son 5 yılda ortalama 9.500.000.000 ABD Doları düzeyinde bir hacme sahip olduğu da düşünüldüğünde, söz konusu gelişmenin, ithalat ve ihracat işlemlerinde intermodal taşımacılığın gelişimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.