Dışişleri Bakanlığı'nın yazısına atfen, Avrupa Birliği'nin (AB) "Dijital Kovid-19

Aşı Sertifikası Sistemi"ne ülkemizin de dâhil edilmesi ve ülkemiz tarafından tanzim olunan aşı

sertifikalarına eşdeğerlik verilmesine yönelik bir basın açıklaması yapıldığı ve konuyla ilgili bir

Yeterlilik Kararı yayımlandığı bildirilerek, bahsi geçen basın açıklamasında; ülkemizin, Avrupa

Birliği'nin sertifika sistemine dâhil edileceği ve ülkemiz tarafından düzenlenen Dijital Aşı

Sertifikalarının Avrupa Birliği tarafından düzenlenen sertifikalara denk olacağı ifade edilmekle birlikte,

Kovid-19 salgını döneminde, AB ile ülkemiz, Kuzey Makedonya ve Ukrayna arasındaki güvenli

seyahatin kolaylaştırılacağı belirtilmiştir.

Yazıda devamla, bununla birlikte, 20.08.2021 tarihinde Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayımlanan

Karar'da; 26 Temmuz 2021 tarihinde yapılan değerlendirme neticesinde ülkemizin Kovid-19

kapsamındaki aşı, test ve iyileşme sertifikalarının 2021/953 sayılı Tüzükte belirtilen şartları taşıdığının

tespit edildiği ve bu kararla birlikte, ülkemizin "Avrupa Birliği Dijital Kovid-19 Aşı Sertifikası

Sistemi"ne dâhil edildiği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından "Health Pass" sistemine göre düzenlenen

Kovid-19 aşı, test ve iyileşme sertifikalarının (sadece AB'de onaylı Covid-19 aşıları için geçerlidir)

Birlik içinde serbest dolaşım hakkının kolaylaştırılması amacıyla 2021/953 sayılı Tüzük uyarınca

düzenlenen sertifikalara eşdeğer olduğunun kabul edildiği belirtilmiştir.