Avrupa Birliği tarafından sağlanan Katılım Öncesi Yardım Aracının, 2021-2027 yıllarını kapsayan üçüncü dönemi (IPA III) finansman önceliklerinin kamuoyu ile paylaşılması, ülkemiz Stratejik Cevap Belgesinin tanıtımı ve "Üçüncü Dönemde IPA Fonlarının Verimliliğini ve Üretkenliğini Artırmak için Entegre Stratejik Yaklaşımın Güçlendirilmesi" projesinin açılışı amacıyla 7 Temmuz 2021 tarihinde 10.00-12.30 saatleri arasında, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Büyükelçi Faruk KAYMAKCI ev sahipliğinde ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Sayın Büyükelçi Nikolaus MEYER-LANDRUT'un katılımıyla bir açılış konferansı düzenlenecektir. Konferansa Oda/Borsalarımız, AB Bilgi Merkezleri, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, uluslararası finans kuruluşları/uluslararası örgütler, üniversiteler ile proje yararlanıcı kamu kurumlarımızın temsilcileri çevrimiçi katılım sağlayabileceklerdir. 

Bu çerçevede bahsi geçen çevrimiçi etkinliğe ilgili birim temsilcilerinizin katılımının sağlanması ve uygun bulunan kişilerin https://zoom.us/webinar/register/WN_jhDT2YH2T9OPD7uMcDN-NQ adresine en geç 5 Temmuz 2021 Pazartesi günü 16:00'a kadar kayıt yaptırması gerekmektedir.