Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) anlaşması çerçevesinde, COSME Programına ilişkin ulusal koordinatör kuruluş olarak yetkilendirilmiş olan KOSGEB tarafından ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve sağlanacak faydanın en üst düzeye çıkarılmasını teminen, farkındalık oluşturma ve bilgilendirme çalışmaları yürütülmekte ve duyurular yapılmaktadır. COSME Programı kapsamında "Mali Güçlük İçerisindeki Firmalar için Hizmetlerin Geliştirilmesi" ihale çağrısı yayımlanmış olup, söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır. Bilgilerinizi ve üyelerinize duyurmanızı, başvuru yapılması durumunda ilgili süreçlere ilişkin gelişmelerin eposta ile (abkoordinasyon@kosgeb.gov.tr) adresine iletilmesini rica ederim. 

İHALEYE İLİŞKİN  DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ :http://www.batso.org.tr/dosya/1619-YAZI.pdf