2021/5 Sayılı Genelge 

2006/12 Sayılı İşleme Sayılı Rejimi Tebliği'nin 14/1-b maddesi kapsamında 7108 tarife pozisyonundan ve 711319 tarife alt pozisyonununda düzenlenecek izinlere münhasıran uygulanacak dahilde işleme tedbirlerini düzenleyen 4/2/2021 tarihli ve 2021/5 sayılı ve 2021/5 sayılı Genelge iletilmiştir.

Detaylar için : http://www.batso.org.tr/dosya/2021_5 Sayılı Genelge Hakkında_2 (1).pdf