Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Birliğimize iletilen Motor yağı değişimi yapılan akaryakıt istasyonlarının, tamirhanelerin, servislerin, kamu/kuruluşlarının, belediyelerin madencilik faaliyeti gösteren işletmelerin ve diğer motor yağı değişimi yapılan işletmelerin 01/01 /2021 tarihine kadar 21/12/2019 tarihli ve 30985 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Atık yağların Yönetimi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çevrimiçi programlarına kayıt olması ve izin belgesi almasının gerekmekte olduğu ve izin belgesi olmayan kuruluş, tesis ve işletmelerin motor yağı değişimi yapmasının mümkün olmayacağı ifade edilmektedir.

    Bu kapsamda motor yağı değişimi yapılan işletmeler/tesisler tarafından; Entegre Çevre Bilgi Sistemi/Atık Yönetimi Uygulamasına kayıtların sağlanması  ve Atık Yönetimi Yönetmeliği'nin 13'üncü maddesindeki hükümler doğrultusunda geçici depolama alanlarının kurulması başta olmak üzere ekte yer alan belgedeki yükümlülüklerin yerine getirilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.image widget