Kolay İhracat Platformu, Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan tarafından 28 Ağustos 2020 tarihinde kamuoyuna açıklanmıştır.

İhracatçıların yurt dışı pazar seçiminde rol alan ve pazara giriş stratejilerini şekillendiren bilgilere ilişkin çeşitli veriler, halihazırda Bakanlığımız ve Bakanlığa bağlı kuruluşlarca farklı yöntemlerle toplanmakta ve yine farklı veri tabanları ve sistemlerde muhafaza edilmektedir. Söz konusu platformla, ihracatçılar için hayati nitelikte sayılabilecek ve farklı kaynaklardan farklı formatlarda toplanıp paylaşılmakta olan birçok bilginin birbirini tamamlayan kullanıcı dostu bir yaklaşımla sistematik bir şekilde ihracatçıya sunulması ve ihracata ilişkin kararlara yönelik bir yol haritası ortaya konulması amaçlanmaktadır.


Kolay İhracat Platformunda, Bakanlığımızdaki farklı Genel Müdürlükler tarafından geleneksel yöntemlerle tutulan veriler ile Bakanlığımız bünyesinde yer alan  çeşitli veri tabanları ve sistemlerin yanı sıra ücretli veri kaynaklarının entegrasyonu ile elde edilen bilgiler "Ülkeler" ve "Sektörler" modülleri, yürürlükte olan mevzuata ilişkin gerekli bilgiler ise "Dış Ticaret Mevzuatı" modülü aracılığıyla kullanıcıya sunulmaktadır. Bunu yanı sıra ;
belirli bir ürün ve hedef pazar özelinde geliştirilen "Pazara Giriş Haritası" modülü ile ihracatçılarımızın pazara giriş kararlarında ihtiyaç duyduğu bilgilere tek bir platform üzerinde ulaşması hedeflenmektedir. Platforma entegrasyonu sağlanan tüm veri kaynaklarından derlenen milyonlarca verinin işlenerek ve makine öğrenmesi algoritmasına sahip analitik modellemeler ile kurgulanmasıyla, küresel ticaret  istatistikleri ve Türkiye'nin ihracat eko-sistemi göz önünde bulundurularak ortaya konulan "Akıllı İhracat robotu" modülü aracılığıyla ihracatçılar, hedef pazar tespitine ilşkin çok çeşitli sorulara yanıt bulabilmektedir.

Bu çerçevede tüm detayları  www.kolayihracat.gov.tr adresi üzerinden erişebilirsiniz.