TÜRK-RUS 17.NCİ DÖNEM KEK TOPLANTISI


İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 12.08.2020 tarihli ve 56545660 sayılı yazısı.

 İlgide kayıtlı yazıda, 19 Haziran 2020 tarihinde Türk-Rus Ticaret, Yatırımlar ve Bölgesel İşbirliği Çalışma Grubu Toplantısının gerçekleştirilmiş olduğu, anılan Toplantı kapsamında ekte örneği sunulan taslak Protokol metninin üzerinde mutabık kalındığı, söz konusu Çalışma Grubu Protokolünde yer alan maddelerin de 30 Eylül 2020 tarihinde Rusya Federasyonu'nun St. Petersburg kentinde gerçekleştirilmesi öngörülen Türk-Rus KEK 17. Dönem Toplantısının Protokolüne derç edilmesinin planlandığı ifade edilmektedir. 

Bu çerçevede, 17. Dönem KEK Toplantısı hazırlıkları çerçevesinde, söz konusu toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen konulara ilişkin bilgi talep edilmektedir. 

Bu itibarla, konunun ilgili üyelerinize duyurularak, toplantı hazırlıklarında kullanılmak üzere, Rusya Federasyonu ile mal ve hizmet ticaretinde karşılaşılan problemler, pazara giriş engelleri, çözüm önerileri, ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik tedbirler, ülkemizdeki yatırım imkânları, yatırım projeleri ve Rusya Federasyonu'nda yatırımcılarımızın karşılaştıkları sorunlar gibi konulara ilişkin görüşlerinizin en geç 21 Ağustos 2020 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Birliğimize, aşağıdaki aderse iletilmesi hususunda gereğini rica ederim. 

(E-posta: anara.daylan@tobb.og.tr)