FAS TARAFINDAN GÜMRÜK VERGİLERİNİN ARTIRILMASI HAKKINDA


İlgi : Ticaret Bakanlığı'nın 11.08.2020 tarihli ve 56510380 sayılı yazısı. İlgi yazıda, 


Rabat Ticaret Müşavirliği Kazablanka Ofisi'nden alınan ve bir örneği ekte sunulan yazıya atfen, ülkemiz ile Fas arasında yürürlükte olan Serbest Ticaret Anlaşması'nın 17'nci maddesine göre; ülkemizden ithali gerçekleşen bazı nihai tekstil ve hazır giyim ürünlerine karşı 31 Aralık 2021 tarihine kadar mevcut MFN oranının % 90'ı oranında gümrük vergisinin Fas tarafından yürürlüğe konulduğu hatırlatılmaktadır. 

Yazıda devamla, bu defa, Fas Gümrük ve Dolaylı Vergi İdaresi'nin internet sitesinde yayımlanan 27 Temmuz 2020 tarihli ve 6074/211 sayılı sirkülerde özetle; 27 Temmuz 2020 tarihli ve 6903 sayılı Fas Resmi Gazetesinde yayımlanan "2020 Yılı Değiştirilmiş Finans Kanunu" uyarınca, ortak vergi rejimi kapsamında %30 oranına tabi olan tüm ürünler için ithalat vergisinin %40'a yükseltilmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir. Bu kapsamda, Türkiye'den ithali gerçekleşen ve %30 oranına tabi olan tekstil ve hazır giyim ürünlerine karşı uygulanan verginin 27 Temmuz 2020 tarihinden itibaren %40 oranı baz alınarak hesaplanacağı, sirkülerin ekinde Türkiye menşeli ve korunma önlemine tabi olan ürünlerin yeni uygulamaya göre güncellenmiş listesine yer verildiği hususları belirtilmektedir. 

Sİiz değerli üyelerimize duyurulur,

Saygılarımızla,

BATMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI