ONLINE EXPORT AKADEMİ PROGRAMI HK.

İlgi : Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 05.08.2020 tarihli ve 00056364317 sayılı yazı. 


Bilindiği üzere, Ticaret Bakanlığı ve UPS Kargo Taşımacılığı A.Ş. işbirliğinde kadın ve genç girişimcilerin ihracata yönlendirilmesi amacıyla oluşturulan "Export Akademi Kadın ve Genç Girişimci İhracatçı Yetiştirme Programı", yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Nisan ayı itibariyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirilmektedir. 

İlgi'de kayıtlı ve ekte bir örneği sunulan yazıda, tüm KOBİ'lere yönelik 14 Ağustos 2020 saat 10.00'da Export Akademi Programı gerçekleştirileceği bildirilmekte olup; online kayıt bilgileri ve program ekte yer almaktadır.


T.C. TİCARET BAKANLIĞI

 İhracat Genel Müdürlüğü Sayı : 61906633-466.01 Konu : Online Export Akademi Programı TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNE Bildiğiniz üzere, ülkemiz ihracatının arttırılması vizyonuna ve kadın girişimcilerin ihracata yönelmelerine katkı sağlayacak şekilde, Bakanlığımız ve UPS Hızlı Kargo Taşımacılığı A.Ş. işbirliği ile ihracat potansiyeli taşıyan kadın ve genç girişimcilerimizin bilgi, deneyim ve network ihtiyaçlarının giderilmesine destek olmak amacıyla "Export Akademi - Kadın ve Genç Girişimci İhracatçı Yetiştirme Programı" oluşturulmuştur. Öte yandan, covid-19 virüsünün mevcut durumu da göz önüne alınarak söz konusu Program Nisan ayında elektronik ortama taşınmıştır

 Bu kapsamda, bir sonraki Export akademi Programı Türkiye çapında tüm KOBİ'lerimize yönelik olarak 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 10:00'da gerçekleştirilecektir. 
Bir örneği ekte yer alan program dahilinde Zoom Programı üzerinden gerçekleştirilecek "Online Export Akademi Programı"na https://ups.zoom.us/webinar/register/WN_gTEDtz5KSIKecxtJgH6wNg linki aracılığıyla kayıt olunabilecektir. Toplantıya ilişkin gerekli bilgiler kayıt aşamasının ardından katılımcılara iletilecek olup, kullanılacak programa ilişkin Zoom Meeting Kurulum ve Kullanım Kılavuzu da ilişikte gönderilmektedir. Bu doğrultuda Birliğinizce, söz konusu Programa ilişkin olarak başta kadın ve genç girişimciler olmak üzere ülkemizdeki KOBİ'lerin bilgilendirilmesini sağlamak üzere 81 ilimizdeki ticaret ve sanayi odaları ile iletişime geçilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bilgilerini ve gereğini rica ederim. e-imzalıdır Ayşegül ŞAHİNOĞLU YERDEŞ Bakan a. Genel Müdür Yardımcısı V. 

Bu doğrultuda Birliğinizce, söz konusu Programa ilişkin olarak başta kadın ve genç girişimciler olmak üzere ülkemizdeki KOBİ'lerin bilgilendirilmesini sağlamak üzere 81 ilimizdeki ticaret ve sanayi odaları ile iletişime geçilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

ONLINE EXPORT AKADEMİ 14 Ağustos 2020 Kayıt olmak için:

https://ups.zoom.us/webinar/register/WN_gTEDtz5KSlKecxtJgH6wNg