CORONA VİRÜS(COVİD-19) SALGIN 2010/8 TEBLİĞ- UR-GE PROJELERİ SÜRE UZATIMI


Bilindiği üzere, Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan “Koronavirüs (COVİD-19)” başta virüsün etkin olduğu ülkeler olmak üzere tüm dünyada ticari ve ekonomik hayatı da olumsuz etkilemektedir. Nitekim toplu katılımla gerçekleştirilen faaliyetler ile yurt içi ve yurt dışı seyahatlere getirilen kısıtlamalar ve tedarik zincirlerinde yaşanılan belirsizlikler nedeniyle yurt dışı faaliyetler yapılamamakta ve bu durum işbirliği kuruluşları ile firmalarımızın mağduriyetine yol açabilmektedir. 

19.06.2020 tarihi itibariyle; 2010/8 sayılı Tebliğ çerçevesinde destek kapsamında bulunan UR-GE Projelerinin sürelerine, 6 ay ilave süre verilmesi hususu, 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’in 20 inci maddesinin ikinci fıkrası Bakanlığımızca uygun görülmüştür. 

Bu çerçevede yürütmekte olduğunuz UR-GE Projesinin süresi bitiş tarihinden itibaren 6 ay uzatılmıştır. Bilgilerini rica ederim.

Saygılarımızla,
Batman Ticaret ve Sanayi Odası