Sayın Üyemiz,  

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nde (İhracat: 2006/12) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (İhracat: 2020/10) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, düzenlenen belgeler için otomotivde yüzde 65, deri ve deri mamulleri ile çimento, cam, toprak ve seramik ürünlerinde yüzde 60, tekstil ürünlerinde yüzde 65, konfeksiyon ve orman ürünlerinde yüzde 70 olan azami döviz kullanım oranı, bunların dışında kalan sektörlerde yüzde 80 olarak belirlenmişti.

20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat:2006/12)’nin 17 nci maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilerek;

“(10) Bakanlık uluslararası emtia piyasalarındaki konjonktürel fiyat dalgalanmalarından dolayı dokuzuncu fıkrada belirtilen azami oranları dönemsel veya sektörel olarak yükseltmeye yetkilidir.” denmiştir.

İlgili fıkra hükmü çerçevesinde, bölgemizdeki ihracatçılarımızın, bu sorunlarının çözüme kavuşturulması, yerli üreticilerin küresel rekabette hakettiği yeri alabilmesi adına yukarıdaki hususların dikkate alınarak özellikle tekstil ürünleri imalatı sektöründe azami döviz kullanım oranının %80’e çekilmesi için Ticaret Bakanlığına müracaat edilmiştir. Yaptığımız müracaat yazımız Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından incelenmiş olup döviz kulanım oranlarında bir değişiklik yapılmadığı bildirilmiştir.

Bununla birlikte Covid-19 pandemisi nedeniyle dünya emtia fiyatlarındaki ani ve yüksek konjonktürel dalgalanmalarla birlikte, firmalarımızın ihraç pazarlarındaki daralmadan veya üretim zinciri kurgusundan kaynaklı olarak belgeleri kapsamında yeterli ihracatı gerçekleştiremeyeceği öngörülerek 18 Mart 2020 tarihli Bakanlık Makam onayı ile, onay tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibarıyla taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine/izinlerine; en geç belge/izin süresi sonundan itibaren belge için üç(3) ay içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne, izin için ise bir (1) ay içerisinde ilgili gümrük idaresine müracaat edilmesi halinde, ilave süre talebinin uygun görüldüğü tarihten itibaren İhracat:2006/12 Sayılı Tebliğ’in 25 ve 49 uncu maddeleri çerçevesinde altı (6) aya kadar ek süre verilme hakkı tanındığı bildirilmiştir.

Saygılarımızla,