Gönderen:Rasyotek Duyuru Servisi <duyuru@rasyotek.com.tr>
Alıcı:info@batso.org.tr
Tarih:Sal, Haz 23, 2020, 16:28
Konu:VERBİS Kayıt Tarihlerinin Güncellenmesi hk. Duyuru

Merhaba,

 

İlk satırlarda birkaç revize talebim olacak, bu şekilde revize edip, gönderebiliriz:

 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan 23.06.2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Karar ile;
 

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 30.09.2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

 

  • Aynı kararda; Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 31.03.2021 tarihine ve kamu kurum ve kuruluşları için 31.03.2021 tarihine kadar uzatılması kararlaştırılmıştır.


Böylece, gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının, geçtiğimiz yıl yayınlanan karara göre 30 Haziran 2020’de sona erecek VERBİS kayıtlarını yapma süreci için biraz daha süre tanınmış oldu.
Sorumlu kurumların bu sürede, İdari ve Teknik Tedbir başlıklarındaki sorumluluklarını belli bir seviyeye getirerek, VERBİS kayıtlarını belirlenen yeni son tarihten önce yayımlanması gerekecektir.

VERBİS Kaydını yapan kurumlar ise, sorumlulukların ötelenmediğini, KVKK ile ilgili soruşturma ve cezaların uygulanmakta olduğunu ve bir eksiklik olması halinde uygulanmaya devam edeceğini bilmelidirler.
 
Bilginize sunarız.
 
İlgili Duyuruya Ulaşmak İçin aşağıdakiLinki Tıklayın.


https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6750/VERBIS-E-KAYIT-SURELERININ-UZATILMASI-HAKKINDA-DUYURU