KOBÍ'lere yönelik devlet desteği
KOBÍ'lerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu geliştireceği ve potansiyel müşterisi hazır olan yenilikçi
ürünlerin/süreçlerin, bir Müşteri Kuruluş eşliğinde ortaya çıkarılacağı ortaklı projelerin desteklenerek gerek
iş birliklerinin artırılması gerekse Ar-Ge destekleri için ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanımının
sağlanması amacıyla "Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBÍ Destekleme Çağrısı (Sipariş Ar-Ge 2020)"
açılmıştır.  
Bahse konu çağrı kapsamında bir "Müşteri Kuruluş" ve en az bir "Tedarikçi Kuruluş" ortak başvuru
yapabilecek olup, proje bütçesinin üst sınırı 2.500.000 TL olarak belirlenmiştir.
Bilgileriniz sunulur.
DETAYLI BİLGİ İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ LİNGİ TIKLAYINIZ.


https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/siparise-dayali-ar-ge-projeleri-icin-kobi-destekleme-cagrisi-siparis-ar-ge-2020-acildi