Trafik siciline tescilli " Taşıt Durum Tespit Belgesi" almış ancak ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi bulunmayan 2014 ve öncesi model yılına sahip araçlara 31.12.2019 tarihine kadar ilgili Bakanlıkça yetkilendirilen Türk Standartları Entitüsünden (TSE) ADR/ Taşıt Uygunluk Belgesinin gerektiği belirtilmektedir. 

Bilgilerini ve tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetinde bulunan Odamız Üyelerinin, Söz konusu yönetmelikten kaynaklanan idari yaptırımlara muhatap olmamaları için gereğini yapmaları hususunda önemle rica ederiz.

Saygılarımızla