11.01.1989 tarih ve 20056 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 3516 sayılı Ölçü ve Ölçü aletleri Muayene Yönetmeliğinin 2. Maddesinde; Uzunluk, alan, hacim, ağırlık ölçüleri, areometreler, hububat muayene aletleri, elektrik, su, havagazı, doğalgaz, akaryakıt sayaçları, taksimetreler, naklimetreler, akım ve gerilim ölçü transformatörleri ile demiryolu yük ve sarnıçlı vagonlarının muayenesi, ayarlanması ve damgalanması bu Kanun hükümlerine göre yapılır.

Ölçü ve Ölçü aletlerinin belirli sürelerde periyodik muayeneye tabi tutulması zorunlu olup, damga süresi dolmuş bulunan ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenelerinin yaptırılması için beyanname verme süresi bilindiği gibi 2019 yılı Şubat ayının son günü mesai bitiminde sona ermiş idi. Fakat  28.02.2019 tarihli ve 30700 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren  Maden Kanunu ile Bazı kanunlarda ve Kanun Hükmünde Değişiklik yapılmasına Dair Kanunla, 3516 sayılı Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği'nde geçici muafiyet maddesi eklenmiştir.

Bu muafiyet ile; 01.12.2018 tarihinden önce damgası kopmuş, damga süresi geçmiş olduğu için cezai duruma düşmüş ölçü aletlerinin kullanıcıları, 28.02.2019 tarihinden itibaren 90 gün içerisinde ölçü aleti türüne göre ilgili il müdürlüklerine ya da yetkili muayene servislerine periyodilk muayene başvurusunda bulunmaları halinde, söz konusu fiilden dolayı herhangi bir idari para cezası ödemeksizin muayene ve damgasını yaptırarak ölçü aletini kullanabileceklerdir.