En son yapılandırılan ve vadesinde ödenmeyen prim borçları için son ödeme süresi 28 Şubat 2019 tarihine kadar uzatıldı.Yapılandırma fırsat ve avantajlarının devam ettirilebilmesi için, bu kapsamda olan ve vadesi geçirilmiş taksitlerin 28 Şubat'a kadar ödenmesi önem arz etmektedir.


Bilindiği üzere, 28.12.2018 tarihli, 30639 sayılı Resmi gazetede yayımlanan 27.12.2018 tarihli, 7159 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 11 inci maddesi ile 7143 sayılı Kanuna Geçici 2 nci madde eklenmiş olup yapılan değişiklik ile 27.08.2018 tarihine kadar 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmaya başvurmuş olmakla birlikte geçici 2 nci maddenin yürürlük tarihi olan 28.12.2018 tarihi itibariyle ödenmesi gereken tutarları, süresinde ödemeyerek veya eksik ödeyerek Kanun hükmünü ihlal edenler; ihlale neden olan tutarları, ödemeleri gerektiği tarihten ödeme tarihine kadar (bu tarih dahil) geçen süre için 7143 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen geç ödeme zammı ile birlikte 28.02.2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödemeleri halinde 7143 sayılı Kanun hükümlerinden yararlandırılacaklardır.