ÜYELERE DUYURU

 

         Oda muamelat Yönetmenliğinin 14. Maddesi; Odalar, Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca her yılın Ocak ayında üye kayıtlarını güncelleştirir. Buna göre; içinde bulunulan yıldan önceki ikinci yılın Ocak ayının ilk gününden, güncelleştirme işleminin yapılacağı ana kadar adres ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında tahakkuk eden aidat borçlarından en az bir taksitini ödemeyenlerin üyeliği askıya alınır. Üyeliğin askıya alınması, üyelerin isimlerinin meslek grupları ve seçmen listelerinden silinmesini ve bu üyelerin aidat tahakkuklarının durdurulmasını kapsar.


       Bu nedenle üyelerimizin adres ve aidat borçlarının kontrol edilmesi, varsa Aidat Borçlarının ödenmesi ve Adres durumlarındaki değişikliği 01.01.2019 tarihine kadar odamıza başvurmaları gerekmekte olup, başvurmayan üyelerimizin 07.01.2019 tarihinde askıya alınacaktır.


     Süresinde başvurulmaması nedeni ile kayıtlarının düzeltilmemesi halinde oda kayıtlarının doğruluğunun üye tarafından kabul edilmiş sayılacağı hususu duyurulur.

 Doğan DEMİR                                                                      Vasfi DEMİR 

Genel Sekreter Yrd.                                                            Genel Sekreter