Girişimciliği Geliştirme Desteği Programı Hakkında Bilgilendirme

Girişimciliğin yaygınlaşması, imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelerin oranının arttırılması ve imalat sanayinin orta ve yüksek teknolojiye dönüşümünün sağlanması, yerli ve milli üretim vurgusunun yapıldığı bu günlerde  daha da önem kazanmıştır.

                KOSGEB Başkanlığı bahse konu stratejik hedeflere ulaşmak amacıyla geliştirdiği destekleme araçlarına Girişimciliği Geliştirme Destek Programı’nı da eklemiştir. 01.01.2019 tarihi itibari ile  Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında yürürlüğe alınacak olan Yeni Girişimci Programı kapsamında girişimcilere faaliyette bulundukları sektörlere göre değişen tutarlarda 370.000 TL ye kadar geri ödemesiz destek sağlanabilecektir. Girişimcilerimizin 50.000 TL ye kadar geri ödemesiz,  100.000 TL ye kadar geri ödemeli destek kullanabildikleri Yeni Girişimci Desteğine ise 31.12.2018 tarihi itibari ile yeni başvuru alınmayacaktır.

Yeni Program ile;

a)    Girişimcinin; Türk Ticaret Kanununda tanımlı, gerçek kişi statüsünde kurduğu işletmeye 5.000 TL, sermaye şirketi statüsünde kurduğu işletmeye  10.000 TL geri ödemesiz kuruluş desteği verilecektir.

b)     İşletmenin destekten yararlanmaya başladığı tarihten itibaren 2 yıllık sürede gerçekleştirdiği istihdama oranla 40.000 TL ye kadar geri ödemesiz “Performans Desteği “ ödemesi yapılabilecek; girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda ise her performans döneminde 5.000 TL ye kadar ilave destek sağlanabilecektir.

c)    KOSGEB tarafından belirlenen “İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosunda” belirtilen konularda faaliyet gösteren işletmelere geri ödemesiz 100.000 TL ye kadar makine teçhizat ve yazılım desteği sağlanacaktır. İşletmenin orta ileri teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 200.000 TL, yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 300.000 TL olacaktır.

d)    Orta yüksek ve ileri teknoloji alanlarında faaliyet gösteren işletmeler için Mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği verilecek olup, desteğin üst limiti geri ödemesiz 100.000 TL olarak uygulanacaktır.

 

Programa başvuru yapmak isteyen girişimcinin;

Ø  İş kurmadan önce Girişimcilik eğitimini tamamlamış olması( Uygulamalı Girişimcilik Eğimini tamamlamış olanlar için 01.01. 2021 tarihine kadar Girişimcilik Eğitimine katılım şartı aranmayacaktır.)

Ø  İşletmesini Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek kişi veya sermaye şirketi statüsünde kurmuş olması

Ø  İşletmesini son 1 yıl içerisinde kurmuş olması,

Ø  Kuruduğu işletmenin sahibi ya da en az %50  oranında kurucu ortağı olması,

Ø  İşletmeyi münferiden temsile yetkili olması,

Ø  Son 3 yıl içerisinde gerçek kişi statüsünde bir firmasının olmaması veya tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir firmada %30 ve üzerinde ortaklığı bulunmaması, şartlarını taşınması gerekmektedir.

 

Batman Ticaret ve Sanayi Odası