Tarih     :08.02.2018

Sayı       :1/209İlgi: TOBB 05.02.2018 tarih 2102 sayılı yazısı


SAYIN ÜYEMİZ

İlgide kayıtlı yazıda,

Sayın Başbakan Yardımcısı Recep AKDAĞ himayesinde yürütülen YOİKK çalışmaları kapsamında 30/08/2018 tarihinde yayınlanan 1/912 sayılı yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı oluşturulmuştur.

1/912 sayılı tasarının odaklandığı ana konular; şirket kuruluş, inşaat ve yapı ruhsatı izinleri ile tapu işlemlerinin kolaylaştırılması, dış ticaret süreçlerinin düzenlenmesi, e-belediye uygulamasının hayata geçirilmesi, kazı izin süreçlerinin ülke çapında yeknesak hale getirilmesi, mera alanlarına baz istasyonu kurulabilmesinin sağlanması ile taşınır rehini uygulama alanının genişletilmesi olarak yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Konu hakkındaki detaylı bilgi ve resmi yazılara ulaşmak için tıklayın.


Saygılarımızla,

Şeyhmus İŞCAN

Genel Sekreter