Tarih     :08.01.2018

Sayı       :17/29İlgi: İl Bilim,Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü 62508878 - 302.02.01-E.5 sayılı yazı


SAYIN ÜYEMİZ

İlgide kayıtlı yazıda, 

Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayenesi 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa göre; ölçü ve ölçü aletlerinin belirli sürelerde periyodik muayeneye tabi tutulması zorunlu olup, damga süreleri dolmuş bulunan ve ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenelerinin yaptırılması için beyanname verme süresi, 01 Ocak 2018 ve 28 Şubat 2018 günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

İlgili yönetmelik hükümlerine göre;

Tartım kapasitesi 2000 Kg 'ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı ile diğer tartı aletleri (Avrupa Birliği direktifini uyumlaştıran ürüne münhasır yönetmelikler kapsamına girmeyen tartı aletleri "örneğin aks kantarı") İl Müdürlüklerine,

Otomatik tartı aletleri, tartım kapasitesi 2000 Kg'a kadar (2000 Kg dahil) okuma, çıktı verebilme veya başka cihazlarla bağlantılı çalışabilme özelliğine sahip III ve IV. sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri ile I ve II. sınıf otomatik olmayan tartı aletleri Yetkili Muayene Servislerince,

Tartım kapasitesi 2000 Kg'a kadar (2000 Kg dahil) okuma, çıktı verebilme veya başka cihazlarla bağlantılı çalışabilme özelliğine sahip olmayan III. ve IV. sınıf otomatik olmayan III ve IV. sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri, yay ve elektronik tertibatı bulunmayan maksimum kapasitesi 2000 Kg.'a kadar (2000 Kg. dahil) mekanik tartı aletlerinden; masa terazileri, asma teraziler, tek kollu kantarlar ve ibreli teraziler Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayara Memurlarınca,

muayene edilecektir.

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'nun 15. maddesinin (c) bendi gereğince; Damgası kopmuş, bozulmuş veya damga süresi dolmuş her bir ölçü aleti için idari para cezası verilir. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.

Bu nedenle, Ölçü ve Ölçü Aletlerinden muayene ve damgalama süresi dolanların sahiplerince en geç 28 Şubat 2018 tarihine kadar Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Yetkili Muayene Servislerince ve Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına ölçü ve ölçü aletinin cinsi, markası, numarası ve kapasitesi belirtilerek müracaat etmeleri gerekmektedir.


Bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla,

Şeyhmus İŞCAN

Genel Sekreter