Tarih     :08.01.2018

Sayı       :1/41İlgi: TOBB Birliği 04.01.2018 tarih 190 nolu yazısı

İlgi: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan 07.12.2017 tarihli ve E.3107382 sayılı yazı


SAYIN ÜYEMİZ

İlgide kayıtlı yazıda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın tarım alanında dış pazar stratejilerinin belirlenmesini teminen https://goo.gl/forms/jOTawYOoD0JPmhaE3 adresinde yer alan elektronik anket formunun ilgili üyelerimiz tarafından doldurulması talep edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla,

Şeyhmus İŞCAN

Genel Sekreter