Tarih     : 05/01/2018

BATMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

ÜYELERİNE DUYURU

                Odalar, 5174 sayılı kanunun 10uncu maddesi uyarınca her yılın Ocak ayında üye kayıtlarını güncelleştirir. Buna göre; içinde bulunan yıldan önceki ikinci yılın Ocak ayının ilk gününden, güncelleştirme işleminin yapılacağı ana kadar adres ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında tahakkuk eden aidat borçlarından en az bir taksitini ödemeyenlerin üyeliği yönetim kurulu kararıyla askıya alınır.

                Oda ve borsalar her yılın Ocak ayı içinde vergi dairelerinden temin edecekleri, vergi mükelleflerine ve vergi mükellefiyetlerini sona erdirenlere ilişkin bilgiler kapsamında üyelerinin vergi kayıtlarını izlemek ve güncel halde tutmak zorundadır.

                Oda ve borsalar, üyelerinin vergi mükellefiyetlerine ilişkin olarak yapılacak ihbar ve şikâyetleri inceleyerek sonucuna göre hareket eder.

                Bu nedenle, üyelerimizin vergi mükellefiyetlik kayıtlarının kontrol edilmesi, varsa durumlarındaki değişikliği düzeltmesi için değişikliği kanıtlayan belgeler ile 30.01.2018 tarihine kadar odamıza başvurmaları gerekmektedir.

                Süresinde başvurulmaması nedeni ile kayıtlarının düzeltilmemesi halinde oda kayıtlarının doğruluğunun üye tarafından kabul edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur. 05.01.2018