Mevzuat:

Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

27 Ekim 2017 Tarihli ve 30223 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171027.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171027.htm

Özet:

Bu Yönetmelik ile binalarda yapı elemanlarının muhtelif yollarla suya veya neme maruz kalması sonucu oluşan korozyon, dayanıklılık ve dayanım kayıpları gibi etkenlerle sürdürülebilirlik, sağlık ve kullanım yönünden risk oluşturan durumlara karşı, tasarım ve yapım bakımından alınacak önlemler ve uyulacak kurallara ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171027-1.htm