KOSGEB 2017 Yılı Acil Destek Kredisi Programı15.05.2017 tarihinde yayınlandı


KOSGEB 2017 Yılı Acil Destek Kredisi Programı

01.01.2015 tarihinden itibaren ülkemizde yaşanan doğal afetler (sel, su baskını, zelzele, büyük kuraklık, anormal şiddette fırtına) genel grev, yangın, halk hareketleri, terör vb. durumlardan etkilenen ve bu durumu ilgili resmi makamlardan (Valilik/Kaymakamlık) belgeleyen, KOSGEB Veri Tabanı’na kaydı onaylı, imalat sanayiinde faaliyette bulunan işletmeler ile Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyette bulunan tüm işletmelere uygun koşullarda finansal destek sağlanması amacıyla “2017 Yılı Acil Destek Kredisi Protokolü” imzalanmıştır.

Bahse konu Acil Destek Kredisi Programı;

- İşletme başına üst limiti 100.000.-TL,

- Sıfır (0) faizli,

- İlk 12 (oniki) ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 (otuzaltı) ay vadeli,

olarak uygulanacaktır.

Programda şu bankalar yer almaktadır:

- Akbank T.A.Ş.

- Denizbank A.Ş.

- QNB Finansbank A.Ş.

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

- T. Garanti Bankası A.Ş.

- T. Halk Bankası A.Ş.

- T. İş Bankası A.Ş.

- T. Vakıflar Bankası A.Ş.

- Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

İşletme başına 22.600.- (yirmiikibinaltıyüz) TL olan faiz/kar payı bedelinin tamamı, İdare Başkanlığımız tarafından ödenecektir.

2016 Yılı Acil Destek Kredi Faiz Desteği Programından ve Kilis İli Acil Destek Kredi Programından faydalanan işletmeler 2017 Yılı Acil Destek Kredisi Programından faydalanamazlar.

Kredi Başvurusunda bulunan İşletmeler, ilgili kamu kurumlarından (Valilik/Kaymakamlık) 01.01.2015 tarihinden itibaren ülkemizde yaşanan doğal afetler (sel, su baskını, zelzele, büyük kuraklık, anormal şiddette fırtına) genel grev, yangın, halk hareketleri, terör vb. durumlardan zarar gördüklerini gösteren resmi belge ile bağlı bulundukları KOSGEB Müdürlüğüne başvururlar.

KOSGEB Veri Tabanı’na kaydı onaylı ve KOSGEB desteklerinden yasaklı olmayan İşletmelerin; Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyette bulundukları ya da Organize Sanayi Bölgeleri dışında imalat sanayiinde faaliyette bulundukları KOSGEB Müdürlüğünce tespit edilir. İşletmenin kredi başvurusuna esas olan resmi makamdan (Valilik/Kaymakamlık) alınan bilgileri, evrak sayı ve tarihi ile Yazılım Sistemine girilerek Yazılım Sistemi üzerinden Onay verilecektir. Onay verilen her bir İşletme için Yazılım Sistemi bir başvuru kodu üretecektir.

İşletme, KOSGEB Müdürlüğü’nden aldığı başvuru kodu ile protokole taraf Banka şubelerinden birine kredi başvurusunda bulunur. Banka tarafından da onaylanan işletmeye kredi kullandırımı Banka Tarafından yapılacaktır.

Kredi Faiz Desteğinden yararlanacak işletmelere, KOSGEB Müdürlüğünce verilen onayı müteakip; Banka tarafından verilen ilk onay nihai onay olup, işletmelerin kredi kullandırımları gerçekleştirilecektir.

Banka tarafından kredi kullandırımı yapılan işletmelere ait aktif kredi kullandırım listelerinin Banka Genel Müdürlüğü veya Temerküz Şube tarafından İdare Başkanlığımıza gönderilmesi ile kredi faiz destek ödemeleri yapılacaktır.

Teminat sıkıntısı yaşayan işletmeler, Kredi Garanti Fonu A.Ş.’nin sunduğu kefalet hizmetlerinden yararlanabileceklerdir.

2017 Yılı Acil Destek Kredisi Programına ilişkin başvurular http://kredi.kosgeb.gov.tr adresinden alınacak olup Programın kapanış tarihi 30.11.2017’dir.

 

Üyelerimize duyurulur.