Ç

Mevzuat:

 

ocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

12 Mayıs 2017 Tarihli ve 30064 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/05/20170512.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/05/20170512.htm

 

 Özet:

 Bu karar ile Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “ Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Esasları” başlıklı 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yetkili makamlar” ibaresi “Milli Eğitim Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir. Ayrıca aynı yönetmeliğin 5inci maddesinden sonra gelmek üzere “ Mesleki Eğitim Gören Öğrenciler” başlıklı 5/A maddesi eklenmiştir. Bu maddeye göre mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerine verilen; işletmede mesleki eğitim, staj ve çıraklık eğitimlerinin, uygulama alanına alınacak veya çıkarılacak işler ve yerler Milli Eğitim Bakanlığınca belirleneceği düzenlenmektedir.

                http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/05/20170512-20.htm