Mevzuat: 

Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılabilecek Ödemeler Hakkında Karar

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

11 Mayıs 2017 Tarihli ve 30063 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/05/20170511.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/05/20170511.htm

 

 Özet: Bu karar ile serbest bölgeler ile diğer ülkeler arasında ticarete ilişkin ödemeler Türk Lirası ile de yapılabileceği, ticarete ilişkin ödemeler dışındaki tüm ödemeler Türk lirası ile yapılacağı, kira, ruhsat, izin, belgeler ile işleticiler tarafından sağlanan hizmet ve faaliyetlere ilişkin tarife ve ücretler Türk Lirası üzerinden belirlenip ödeneceği, tarifelerin Türk Lirası olarak belirlenmesine ilişkin işlemler bu kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde tamamlanacağı kararlaştırılmıştır.

                       http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/05/20170511-3.pdf