Sayın Üyelerimiz


İlgi: Avrupa birliği mali proğramları daire başkanlığının 13/04/2017 tari ve E.599 sayılı duyuru yazısı
     
    
               Rekabetçilik ve yenilik sektör operasyonel programının İmalat sanayii, Araştırma ve Geliştirme ile Teknoloji Taransferleri ve Ticarileşme faaliyet alanlarında 06 Nisan 2017 tarihi itibariyle proje teklif çağrıları açılmış olup söz konusu çağrı için son başvuru tarihi 09 Hazian 2017'dir.
                 Avrupa Birliği Mali Proğramları Daire Başkanlığının http://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/proje-cagrilari) internet adresinden bilgi edinebilirsiniz

Şeyhmus İŞCAN
Genel Sekreter