Tarih     :21/04/2017

                                                                                                                              Sayı       :1/450

SAYIN ÜYEMİZ

İlgi: TOBB’nin 18.04.2017 tarihli ve 0412/6455 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Mısır’a ihracat yapan ülke firmalarının Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi bünyesinde oluşturulan bir kayıt sistemine kayıt olma zorunluluğuna dair uygulaması 16.03.2016 tarihinde başlamıştır.

Anılan uygulamanın Ekonomi Bakanlığı tarafından 28-30 Mart 2017 tarihlerinde düzenlenen Dünya Ticaret Örgütü Ticarette Teknik Engeller Komitesi Toplantısında bir kez daha gündeme getirildiği ve başvurularını yapmakla birlikte halen sisteme kayıt olamayan firmalarla ilgili listelerin Mısır tarafına iletildiği vurgulanmıştır.

Bununla birlikte, Mısırlı yetkililerin sorun yaşayan Türk firmaları hakkında Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile temasa geçtiği, yukarıda bahsi geçen listelerdeki firma sayısından daha az sayıda firmanın Bakan onayını beklediği bilgisini Türk tarafı ile paylaştığı kaydedilerek, sorun yaşayan firmaların güncel listesinin kendilerine iletilmesi durumunda sorunun çözümü yönünde girişimde bulunacakları belirtilmiştir.

Bu çerçevede, mevcut durumda başvuru işlemlerini tamamlamakla birlikte sisteme henüz kayıt yaptıramamış üyelerimizin TOBB iletilmek üzere ekte sunulan formun doldurularak 26.04.2017 tarihine kadar cihantomris@corlutso.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Şeyhmus İŞCAN

Genel Sekreter