Tarih     :17.04.2017

                                                                                                                            Sayı       :1/430

SAYIN ÜYEMİZ

İlgi: TOBB'nin 14.04.2017 tarih ve 511/087 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, Yatırım ortamının iyileştirilmesi ile yerli ve yabancı yatırımların artırılması hedefine yönelik olarak 2001 yılında kabul edilen Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı çerçevesinde, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) tarafından, kurulum ve işletme faaliyetlerine ilişkin olarak ihtiyaç duyulacak tüm bilgilere hızlı ve etkin bir şekilde ulaşılabilmesi amacıyla internet ortamında tek elden organize edilecek bir site kurulması gerekli görülmüştü.

Bu çerçevede, Yatırım Ortamını iyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) bünyesinde çalışmalar yürütülmüş ve KOBİ Bilgi Sitesi (www.kobi.org.tr) ilgili kurum/kuruluşların katkıları ile 5 Şubat 2005 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Genelge ile TOBB bünyesinde kurulmuştu.

Kurulduğu günden bu yana yüzbinlerce ziyaretçiye hizmet veren, KOBİ'lerin kuruluş aşamasından başlayarak  faaliyete geçmesi, ürün veya hizmet üretmesi, pazarlaması, desteklere erişimi ve nihayet kapanış aşamasına kadar tüm konularda rehberlik eden ve ihtiyaç duydukları bir çok bilgiyi bir arada sunan  KOBİ  Bilgi  Sitesinin  artık  günümüz  itibariyle  hem  teknolojik  hem  de içerik  bakımından güncellenmesi ve zenginleştirilmesi konusunda yenilenme çalışmasına başlanmaktadır. Bu noktada sizlerin de görüşleri sitenin geliştirilmesi açısından çok önemlidir. Bu doğrultuda KOBİ Bilgi Sitesi hakkında görüş ve önerilerinizi almak üzere,  www.kobi.org.tr adresi altında bir beklenti anketi uygulamasına başlanmıştır.

Ülkemiz KOBİ'lerine hizmet edecek bu site için görüşlerinizi ve önerilerinizi vermeniz önem arz etmektedir. KOBİ Bilgi Sitesinde yer alan anketi 18/04/2016 tarihine  kadar doldurmanız gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Şeyhmus İŞCAN

Genel Sekreter