Tarih     :04/04/2017

                                                                                                                           Sayı       :1/383

SAYIN ÜYEMİZ

             

İlgi: TOBB’nin 31.03.2017 tarihli ve 0412/5540 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, Ülkemiz ile AB arasında ihdas olunan 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nın 13 üncü Maddesi uyarınca sanayi ürünlerinde gümrük vergileri karşılıklı olarak sıfırlanmış olup, üçüncü ülkelere ise Ortak Gümrük Tarifesi uygulanmaktadır.

Diğer taraftan, ucuz hammadde temin etmek suretiyle sanayicimizin rekabet gücünü artırmak, modernize olmalarım sağlamak ve tüketici fiyatlarım düşürmek amacıyla, üçüncü ülkelerden gümrük vergisi ile ithal edilen, Ülkemiz ile AB’ye üye ülkelerde yerli üretimi olmayan Gümrük Birliği kapsamındaki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretimi tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvurulan, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı Avrupa Komisyonu Gümrük Kodu Komitesi Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) tarafından müzakere edilerek karara bağlanmaktadır.

Bahsi geçen müzakereler sonucu gümrük vergisinin askıya alınması ve bu suretle gümrük vergisi oranının düşürülmesi veya sıfırlanması kararlaştırılan ürünler Toplulukla eş zamanlı olarak İthalat Rejimi Karan Eki V Sayılı Listeye yansıtılmakta, ulusal tarife kontenjanları ise Bakanlar Kurulu Karan ve kotanın dağıtımına ilişkin yayımlanan Tebliğler çerçevesinde dağıtılmaktadır.

Konu ile ilgili olarak, Ekonomi Bakanlığından alınan ilgide kayıtlı yazı ekinde yer alan “Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması ve Sanayi Ürünlerinde Tarife Kontenjanları Hakkında Anket”in 07/04/2017 tarihine kadar ilgililerce doldurularak mbavata@ekonomi.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi talep edilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Şeyhmus İŞCAN

Genel Sekreter