Sayın Üyemiz                                                                      Tarih:28.02.2017

İlgi: TOBB'ın 23.02.2017 tarih ve 0412/3202 sayılı yazısı           Sayı : 1/246

Bilindiği üzere, 23.11.2016 tarihli ve 29897 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” kapsamında, 15.08.2017 tarihinden itibaren “Onaylanmış Kişi Statü Belgesi” tek tip olarak verilecek olup, bu belge ile söz konusu belge sahiplerine gümrük işlemlerinde bir takım kolaylıklar sağlanacaktır.

Konu ile ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıda, bir örneği ilişikte sunulan bilgi notu ile yukarıda belirtilen değişikliklerin işlenmiş halini içeren Tebliğ metnine http://risk.gtb.gov.tr/duyurular/oks-tebligi-degisikligi-duyurusu adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

Şeyhmus İŞCAN

Genel Sekreter

 

BİLGİ NOTU İÇİN TIKLAYINIZ.