Tarih     :30/12/2016

                                                                                                                      Sayı       :1/1260

SAYIN ÜYEMİZ

İlgi: TOBB’nin 28.12.2016 tarihli ve 0421/24775 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik edilmesi, tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların özendirilmesi amaçlarıyla 2016 yılı faaliyetleri dikkate alınarak altı dalda "2016 Yılı 20. Tüketici Ödülleri" verileceği belirtilmektedir.

Söz konusu ödüle ilişkin ayrıntılı bilgilere, www.tobb.org.tr/Documents/ilan.doc adresinden ulaşılabilir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Şeyhmus İŞCAN

Genel Sekreter