Batman Ticaret ve Sanayi Odası olarak çeşitli zamanlarda Hükümete iletilmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üzerinden iş dünyası ile alakalı sıkıntılar değerlendirilip çözüme kavuşturuldu.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu(EKK)’a yapılan talepler ve sonuçları :

Talep 1: Kredi Garanti Fonu’nun kefalet kapasitesi artırılsın

            İhracata yönelik destek sağlansın

Alınan sonuç : Hazine,Kredi Garanti Fonu’na yaklaşık 20-25 milyar lira gayri naktidestek sağlayacak.

                          Böylece KGF kefaletiyle 250 milyar liraya kadar kredi hacmi oluşturulacak.

                          KGF’nin ihracat kredileri için verdiği kefalet oranı, %85’ten %100’ çıkarılacak.

Talep 2 : Yatırımları destek için yatırım indirimi yeniden gelsin.

Alınan Sonuç : İmalata yönelik yatırım harcamaları için kurumlar vergisi indirimi tam olarak uygulanacak.

                          Teşvikin tamamını, diğer kazançlara uygulama imkanı da getirilecek.

                          Yatırıma yönelik inşaat işlerinde KDV iadesi verilecek.

Talep 3 : Sıkıntılı sektörler için SGK prim ödemeleri ertelensin

Alınan Sonuç : Aralık 2016 ve Ocak-Şubat 2017 aylarında ödenmesi gereken SGK primleri faizsiz olarak Ekim-Kasım-Aralık 2017’ye ötelenecek.

Talep 4 : İstihdam için destek verilsin.

                Toplum yararına programı(TYP) azaltılıp iş başı eğitim programı artırılsın.

Alınan Sonuç : Orta ve ileri teknoloji sektörlerde yeni istihdam sağlayacak işverenlere bir yıl süresince asgari ücretin yarısı,ikinci yılda ise yüzde 25’i kadar destek verilecek.

                          500 bin kişi işbaşı Eğitim Programı ile özel sektörde istihdam edilecek.

Talep 5 : Finansmana erişimde sıkıntı yaşayan KOBİ’lere destek verilsin.

Alınan Sonuç : Bankaların, reel sektör firmalarının kredilerini yapılandırması kolaylaştırılacak.

                           BDDK bankacılık sektörünün reel sektöre kredilerini yeniden yapılandırılması için yetki ve imkan veren karşılıklar kararnamesini kabul etti.

                           Burada bazı yükler buradan alınıp;elde edilen kaynakları bankalar,kredi yapılandırmasında kullanacaklar.

                           KDV iadeleri hızlandırılacak.

                           KOBİ’lere Nefes Kredisi projesi uygulamaya girdi

                          KOSGEB faizsiz kredi uygulamasına başlandı

Talep 6 : Vergi,prim ve oda aidat borçları yapılandırılsın.

              Vergisini düzenli ödeyen ödüllendirilsin.

Alınan Sonuç : Haziran 2016’ya kadar olan vergi,prim,ve oda aidatları yapılandırıldı.

                           Maliye Bakanı, vergisini düzenli ödeyenlerle ilgili yaptığı çalışmayı yakında açıklayacak.

Talep 7 : Geçmişteki sıkıntılardan dolayı bugün zorluk yaşayan üyelerimiz için SİCİL AFFI çıkarılsın.

Alınan Sonuç : Yasa tasarısı meclise sevk edidi.

                           Yasa çıktığı tarih öncesinde karşılıksız çek,protestolu senet,kredi ve kredi kartı borcu olanlar bu borçlarını 6 ay içinde öderse yada yeniden yapılandırılsa geçmişe yönelik olumsuz sicil kayıtları dikkate alınmayacak.

Talep 8 : Üyelerimiz finansmana erişimde teminat sıkıntısı yaşıyor.

                 Fabrika binasını teminat verebilirken içindeki değeri çok daha yüksek olan marinasını teminat veremiyordu.

Alınan Sonuç : Taşınır Rehni Kanunu hayata geçti.Ocak 2017’den itibaren yürürlüğe giriyor.

                           Alacaklar,çok yıllık ürün veren ağaçlar,fikri ve sınai mülkiyete konu haklar,Hammade,Hayvan,kazanç ve iratlar,lisans ve ruhsatlar,kira gelirleri,kiracılık hakkı,makine ve teçhizat,araç,ekipman,alet,iş makineleri,elektronik haberleşme cihazları,sarf malzemeleri,stoklar,tarımsal ürün,Ticaret unvanı ve/veya işletme adı,Ticari işletme veya esnaf işletmesi,Ticari plaka ve Ticari hat,Ticari proje,vagon,vb.  

Alınan kararların iş Dünyasına hayırlı olması dileği ile saygılar sunarım.


Abdulkadir DEMİR

Yönetim Kurulu Başkanı